ABCalendar - Kalendarz imprez i wydarzen
wstęp    historia    przyroda    legendy    baza noclegowa   aktualności   partnerzy   

Historia

  • 1274 - pierwsza wzmianka o osadzie rybackiej zwanej Karwia;
  • 1462 - walka polskich oddziałów pod wodzą Piotra Dunina z Krzyżakami i obrona wsi zwanej wówczas Karven;
  • 1670 - nadanie wsi polskiej nazwy Karwia;
  • 1677 - król Jan III Sobieski zwolnił mieszkańców z obowiązku płacenia podatku za połowy ryb;
  • 1900 - budowa przez holenderskich osadników wału i tamy przeciwpowodziowej;
  • 1957 - otwarcie kościoła p.w. Św. Antoniego;
Kościół i jego duszpasterze:

Starania karwieńskich rybaków o własną świątynię sięgają roku 1936. Już wtedy przeznaczona była działka pod budowę kościoła ofiarowana przez Marię i Ksawerego Wittbrodtów. Zbierano fundusze na budowę lecz wybuch wojny zniweczył te plany.

W 1954 roku ukończono budowę kościoła i odprawiono tu pierwszą mszę świętą. Początkowo była to jedynie filia parafialnej świątyni w Strzelnie. Dopiero po kilku latach ordynariusz chełmiński powołał w Karwi samodzielną placówkę duszpasterską. Było to 15 maja 1957 roku. Nowej parafii patronuje święty Antoni z Padwy.

Karwianie są dumni ze swojego kościoła, a jeszcze bardziej z proboszczów, którzy przez ostatnie 40 lat pełnili tu swoją posługę. Wciąż żywa jest pamięć o zmarłym w roku 1974 ks. Edmundzie Wesołku, a także o ks. kanoniku Bolesławie Lewińskim.Za jego sprawą kościół powiększony został o chór i kilkumetrową wieżę.

Ksiądz Lewiński był aktywnym działaczem społecznym, współtwórcą "Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" oraz autorem muzyki do popularnej na Kaszubach "Pieśni do Matki Boskiej Swarzewskiej". Plebania za czasów jego probostwa była "domem otwartym". Mieszkańcy Karwi uhonorowali pamięć księdza nadając jednej z ulic jego imię.

  • 1978 - katastrofa holenderskiego statku "Anna Broere" przewożącego trujące chemikalia.
    Karwi i okolicom groziła zagłada.


   © 2007-2024 Projekt i wykonanie: StudioFX.biz